Prohlášení o ochraně osobních údajů

Osobní udaje uvedené v registračním formuláři budou zpracovány v souladě se zákonem č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních udajů a o změně a doplnění některých zákonů.

Vyplněním registračního formuláře dávám společnosti Farebné obálky, s.r.o., IČO 46392645, se sídlem Niklová 2190, 926 01 Sereď, Slovenská republika jako provozovateli internetového obchodu barevne-obalky.cz do odvolání souhlas na zpracování mých osobných udajů uvedených v registračním formuláři na účely vytváření databázy zákazníků pro učely zasílání zboží, pro marketingové účely, včetně zasílání nabídek zboží a služeb elektronickou formou. Soulas možno odvolat oznámením (zaslaným doporučeným listem) nebo elektronickou formou na sídlo společnosti, nebo na emailovou adresu info@barevne-obalky.cz.

Dále jsem byl oboznámen se svými právy jako dotknuté osoby dle § 28 a následujících zák. č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních udajů a o změne a doplnení nekterých zákonů v znení neskorších předpisů.

SSL certifikát